Wat is bodemkunde?

Bodemkunde is de studie van de eigenschappen van aarde op het aardoppervlak inclusief classificatie van bodem, bodemvorming en in kaart brengen. Het omvat ook het gebruik van bodem- en bodembeheer. Bodemkunde bestaat uit twee divisies: pedologie en edaphologie. Pedologie omvat de chemie van bodemvorming, de classificatie en morfologie ervan. Edaphology, aan de andere kant, is de studie van bodemeffecten op levende organismen, vooral planten. Veel professionals zijn geassocieerd met het vakgebied bodemkunde. Ze omvatten onder andere microbiologen, archeologen, chemici, ingenieurs en fysische geografen.

Takken van Bodemkunde

Bodem maakt deel uit van de pedosfeer (op de aardkorst). De belangrijkste takken van bodemkunde zoals hierboven aangegeven zijn edaphologie en pedologie. Beide divisies hebben betrekking op bodemfysica, scheikunde en biologie. De pedosfeer ervaart talloze contacten met de atmosfeer, biosfeer en hydrosfeer. De interacties maken bodemkunde een zeer geïntegreerd en breed studiegebied in de wetenschap.

Bodemclassificatie

Bodemclassificatie is de indeling van grond in verschillende klassen met betrekking tot overeenkomsten in kenmerken en gedrag. Om bijvoorbeeld de bodem te classificeren in termen van mechanische eigenschappen, zullen de permeabiliteit, sterkte en stijfheid worden gemeten. De belangrijkste kenmerken van de bodem houden rekening met de grootte en vorm van de bodemstructuur, granen en samenstelling.

Bodemvorming

Het proces van het vormen van grond staat bekend als pedogenese. De oorspronkelijke samenstelling van de bodem begint bij het "moedermateriaal" (stenen) dat zich onder of boven het maaiveld bevindt. Verschillende klimatologische omstandigheden spelen een essentiële rol in de snelheid en de vorming van de bodem. De rotsen verslijten na verloop van tijd als ze worden weggeblazen door de wind of getransporteerd door stromend water of gletsjers en uiteindelijk worden ze gescheiden om lagen te vormen. Het uitwassen van water van blootgestelde bodemdeeltjes kan plaatsvinden in de vorm van regenval of stromende rivieren. Regenwater spoelt de bovengrond weg in een proces dat bekend staat als erosie. Stromende rivieren transporteren daarentegen bodempartikels. Organismen zoals regenwormen spelen een rol bij de bodemvorming door ruimten in de aardkorst te openen die bekend staan ​​als poriën en deze in het proces ontleden.

Bodemmorfologie

Bodemmorfologie is een tak van de bodemkunde die de fysieke (observationele) kenmerken van de bodem en het type op de bodemhorizonnen beschrijft met behulp van internationaal erkende middelen. In het verleden werd de grond beschreven als zwaar of licht, zandig, zout, droog of vochtig, moerassig, zacht of compact, stenig of sedimentair. Beschrijving van de bodem en de eigenschappen ervan omvat het evalueren van de pH van de bodem, textuur, wortels en poriën, kleur, structuur, bruisen en nog veel meer.

Het belang van bodemkunde

Bodemkunde heeft een belangrijke rol gespeeld in de landbouwontwikkelingssector, vooral in Sub-Sahara Afrika. De studie van de bodem is erin geslaagd te voorzien in menselijke behoeften, zoals voedselproductie, die uitsluitend afhankelijk is van de bodem. Het uiteindelijke doel van het bestuderen van bodemwetenschap is om kennis en voldoende informatie te verschaffen over bodemvorming en -beheer voor de productie van gewassen. Een ander belangrijk belang van bodemkunde is de rol van de bodem in de opslag van water kennen. Bodemkunde maakt het mogelijk om de doelen van micro- en macro-organismen in de bodem te begrijpen.