afzet

afzet - Wat is cultureel relativisme?

Wat is cultureel relativisme?

Wat is cultureel relativisme? Cultureel relativisme is een van de belangrijkste concepten op het gebied van sociologie, bevestigt en erkent de relatie tussen sociale structuur en het dagelijks leven van een individu. Het is het idee dat het systeem van moraal en ethiek, dat van cultuur tot cultuur verschilt, allemaal gelijk is en dat geen enkel systeem boven het andere uitsteekt

afzet - Wat is de definitie van nationalisme en waarom is het belangrijk?

Wat is de definitie van nationalisme en waarom is het belangrijk?

Nationalisme is een politieke ideologie die pleit voor mensen om zich te identificeren met en trots te zijn op een natie waarvan de leden bepaalde culturele, ideologische, religieuze of etnische kenmerken gemeen hebben. Nationalisme kan ook worden gedefinieerd als de toewijding van mensen aan hun respectieve landen

afzet - Wat is een schrikkeljaar?

Wat is een schrikkeljaar?

Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met een extra toegevoegde dag. Deze extra dag zorgt voor de synchronisatie tussen het kalenderjaar en het seizoen / zonne- / astronomisch jaar. In plaats van de gebruikelijke 365 dagen heeft een schrikkeljaar 366 dagen. Dit wordt in de maand februari verantwoord

afzet - Wat zijn Igneous Rocks?

Wat zijn Igneous Rocks?

Stollingsgesteente wordt gevormd door de afkoeling en kristallisatie van magma of lava. Hun naam komt van de Latijnse stam "ignis", wat "vuur" betekent. Stollingsgesteente kan bijna overal op de aardkorst worden aangetroffen, vooral in de buurt van vulkanische hotspots. Oorsprong en proces van de vorming van gesteente Stollingsgesteenten kunnen op een aantal manieren worden gevormd, waaronder: Door lava uitbarsting op het oppervlak van de aarde

afzet - Wat zijn Landforms?

Wat zijn Landforms?

Landvormen zijn natuurlijke planetaire kenmerken die samen het terrein van een planeet vormen. Terrein, ook wel "reliëf" genoemd, is de derde (verticale) dimensie van het oppervlak van de planeet. Continenten en oceanen worden beschouwd als de meest elementaire landvormen, en de rangschikking van kleinere landvormen binnen deze lichamen staat bekend als topografie, voor continentale kenmerken en bathymetrie voor onderzeese kenmerken.

afzet - Wat is het doel van een volkslied?

Wat is het doel van een volkslied?

Wat is een volkslied? Een volkslied is een patriottisch lied of een muzikale compositie die ofwel officieel door de regering en grondwet van een land wordt erkend of als zodanig door conventie door populair gebruik wordt geaccepteerd. Het volkslied weerspiegelt de geschiedenis, strijd en tradities van een natie en zijn volk en dient als uitdrukking van de nationale identiteit

afzet - Wat is vertrouwen Busting?

Wat is vertrouwen Busting?

Wat is vertrouwen Busting? Trust-busting is de manipulatie van een economie, uitgevoerd door overheden over de hele wereld, in een poging om monopolies en bedrijfsvertrouwen te voorkomen of te elimineren. Trusts zijn meestal grote conglomeraten die de titel kunnen bezitten of de activa van verschillende organisaties bezitten

afzet - Wat is de Magna Carta?

Wat is de Magna Carta?

Magna Carta Libertatum was een overeenkomst tussen koning Jan van Engeland en een groep rebellenbaronnen. De aartsbisschop van Canterbury stelde het handvest op 15 juni 1215 op Runnymede bij Windsor om vrede te sluiten tussen de twee partijen. Het charter beloofde de rechten van de kerk te beschermen, de baronnen te beschermen tegen illegale opsluiting, toegang te krijgen tot rechtvaardigheid en grenzen te stellen aan feodale betalingen aan de kroon

afzet - Wat is een tautologische plaats?

Wat is een tautologische plaats?

Een tautologische plaats heeft een naam die bestaat uit twee namen met dezelfde betekenis. De twee namen zijn meestal van verschillende oorsprong, waarbij het ene woord hetzelfde is als het andere wanneer het wordt vertaald in een gemeenschappelijke taal. Tautologische plaatsen zijn geografische kenmerken waarvan de namen zijn afgeleid van een andere taal (meestal een taal die is afgeleid van de geografische locatie)

afzet - Wat is de Vernal Equinox?

Wat is de Vernal Equinox?

Op het noordelijk halfrond vindt de lente-equinox plaats op een punt dat valt tussen 19 en 21 maart, meestal op 20 maart. Dit wordt de "lente-" of "maart-" equinox genoemd en wordt algemeen beschouwd als het begin van het lenteseizoen. die duurt tot de zomerzonnewende eind juni. Omdat de seizoenen op het zuidelijk halfrond het tegenovergestelde zijn van die in het noorden, vindt de zuidelijke lente-equinox plaats op 22 of 23 september en duurt tot hun zomerzonnewende in december

afzet - Wat is het Haber-Bosch-proces?

Wat is het Haber-Bosch-proces?

Het Haber-Bosch-proces, of eenvoudig het Haber-proces, is een procedure die wordt gebruikt bij de grootschalige productie van ammoniak. Dit proces is genoemd naar Fritz Haber en Carl Bosch, de twee Duitse chemici die het proces in het begin van de 20e eeuw hebben uitgevonden. Het Haber-Bosch-proces is ontwikkeld ter vervanging van de minder efficiënte methoden die eerder werden gebruikt bij de productie van ammoniak zoals het Frank-Caro-proces.