Wat is Kwanzaa?

Wat is Kwanzaa?

Kwanzaa is een Afrikaans Amerikaans festival dat het leven en de zwarte cultuur viert. Het wordt meestal gevierd door mensen van West-Afrikaanse afkomst om hun gedeelde erfgoed te promoten. Deze niet-religieuze viering vindt plaats tussen 26 december en 1 januari. Van Kwanzaa wordt beweerd dat het een gevoel van gedeelde gemeenschap bevordert onder degenen die het vieren.

Geschiedenis van Kwanzaa

De viering van Kwanzaa werd voor het eerst geïntroduceerd in 1966 door Dr. Maulana Karenga, hoogleraar Africana-studies. Hij creëerde deze vakantie zodat mensen in de zwarte gemeenschap hun leven en hun geschiedenis konden vieren, in plaats van de geschiedenis van de dominante cultuur. De viering is geworteld in Afrikaanse oogstvieringen. De naam komt eigenlijk van de Swahili-uitdrukking matunda ya kwanza, wat 'eerste vruchten' betekent. Deze zin verwijst naar de eerste vruchten van het oogstseizoen.

Waar is Kwanzaa gevierd?

Toen Kwanzaa voor het eerst werd beoefend, werd het vooral gevierd in de Verenigde Staten. Dit festival van een week heeft aan populariteit gewonnen en wordt nu gevierd door mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld. Buiten de VS is het het populairst in Canada, Jamaica, Brazilië, Groot-Brittannië en Frankrijk.

In de VS nemen ongeveer 4, 7 miljoen mensen deel aan Kwanzaa-festiviteiten. Wereldwijde schattingen zijn gevarieerd en variëren van 30 miljoen tot 2 miljoen.

Uitgangspunten en symbolen van Kwanzaa

Kwanzaa-vieringen zijn gebaseerd op 7 principes. Dit zijn:

Umoja of eenheid

Degenen die Kwanzaa vieren, moeten hun leven leiden op een manier die de eenheid van familie, gemeenschap, ras en natie bevordert.

Kujichagulia of zelfbepaling

Dit festival moedigt zelfrepresentatie aan. Dit betekent dat je moet spreken voor, handelen voor, creëren voor, definiëren en zichzelf een naam geven.

Ujima of collectief werk en verantwoordelijkheid

Dit principe gaat verder met het thema eenheid. Het herinnert Kwanzaa-volgers eraan om samen te werken om een ​​gemeenschap te behouden. Dit betekent dat je de problemen die mensen in de gemeenschap ervaren niet mag negeren.

Ujamaa of coöperatieve economie

Naast het onderhouden en verzorgen van de gemeenschap, stelt Kwanzaa coöperatieve economie voor. Dit betekent een economisch systeem bouwen dat onafhankelijk is van de dominante economie. Bedrijven, winkels en winkels die samenwerken om elkaar te ondersteunen en van elkaar te profiteren.

Nia of doel

Dit principe versterkt het idee van eenheid, wat suggereert dat de zwarte gemeenschap samenwerkt om haar vorige grootheid te bereiken.

Kuumba of creativiteit

Creatief zijn is de sleutel tot de principes van Kwanzaa. Kuumba, in het bijzonder, stelt voor om zo creatief mogelijk te zijn om de wereld beter te maken voor toekomstige generaties.

Imani of Faith

Imani bevordert het vertrouwen in gemeenschapsmensen, leiders, ouders en leraren.

Kwanzaa-festiviteiten omvatten ook zeven symbolen. Het centrale symbool is de Mkeka (mat). Beoefenaars gebruiken deze mat om andere belangrijke symbolen te plaatsen, zoals kinara (kaarshouder), mishumaa saba (zeven kaarsen), mazao (het gewas), vibunzi (korenaar), kikombe cha umoja (eenheidskop), zawadi (geschenken) .

Rituelen en de douane van Kwanzaa

Elk van de eerder genoemde symbolen wordt gebruikt in Kwanzaa-rituelen. De zeven kaarsen, bijvoorbeeld, vertegenwoordigen elk van de zeven principes. Eén wordt elke dag van het feest van een week aangestoken, te beginnen met de kaars van het zwarte centrum. De andere kaarsen zijn groen en rood.

De eenheidsbeker wordt gebruikt op dag 6. Elke persoon drinkt uit de beker tijdens het diner. Daarna vult de oudste aanwezige persoon de beker met water, sap of wijn en wijst de beker in elk van de windstreken (noord, zuid, oost en west). Na het vragen om een ​​zegening van goden en voorouders, wordt de beker op de grond uitgestort.

Geschenken worden ook uitgewisseld tijdens deze viering, met name handgemaakte items. Dit is om creativiteit (een van de principes) te bevorderen en het materialisme van winkelen te vermijden. Door een geschenk te accepteren, belooft men de verwachtingen van de gastheer met betrekking tot de rechten en plichten van het gezin te vervullen.

Betekenis in de samenleving

Kwanzaa is over de hele wereld aan populariteit blijven winnen, waarbij veel politieke leiders nu de traditie erkennen en goede wensen uitspreken aan hen die vieren. Deze festiviteiten hebben ertoe bijgedragen het idee van het gezin uit te breiden en een etnische groep te verenigen die historisch verscheurd was als gevolg van de slavernij. Bovendien heeft het een stem gegeven aan een cultuur die over de hele wereld onderdrukking heeft ervaren.