Wat is ICAO?

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) is een speciaal instituut, waarvan de moederorganisatie de Verenigde Naties is, die zorgt voor een goed georganiseerde planning en ontwikkeling van het internationale luchtvervoersysteem. De vereniging heeft 192 lidstaten waarvan het welbevinden, de groei en de duurzaamheid worden bewaakt door de ICAO.

Geschiedenis van de ICAO

De ICAO werd ingesteld op 4 april 1947 en in oktober van hetzelfde jaar werd het een toegewijde organisatie als onderdeel van de Verenigde Naties. Aanvankelijk werd het orgaan de Conventie over de internationale burgerluchtvaart genoemd, die uit 52 lidstaten bestond. Het werd gevormd in december 1944 en diende van 6 juni 1945 tot 4 april 1947, waarna de ICAO ontstond. De ICAO werd oorspronkelijk opgericht om de veiligheid en efficiëntie van vliegreizen te bevorderen. In de loop der jaren is de hoofddoelstelling enigszins veranderd in het helpen van lidstaten om de luchtvaart in hun landen te verbeteren door middel van projecten die door het ICAO-programma zijn opgezet.

Hoe de ICAO werkt

Sinds 1944 is de hele operatie van ICAO de leidraad voor de wereldwijde burgerluchtvaart. De bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst bepalen dat het agentschap een structuur moet hebben die bestaat uit een vergadering en een raad van beperkt lidmaatschap met verschillende ondergeschikte groepen, met het secretariaat onderaan. De belangrijkste chef-functionarissen zijn de president en de secretaris-generaal.

Structuur van de ICAO

De vergadering bestaat uit wetgevers uit alle ondertekende lidstaten. De vergadering is het hoogste belangrijkste orgaan van de ICAO-organisatie. Het komt om de drie jaar samen om de inspanningen van de organisatie grondig te evalueren en ook om nieuwe regels voor de komende jaren vast te stellen tot de volgende vergadering. Tijdens deze vergaderingen komt de vergadering ook met een budget.

De raad is het centrale leidende orgaan van ICAO. Tijdens de vergaderingen die om de 3 jaar plaatsvinden, stemmen de leden ook op leden van de raad. De stemming brengt 36 vertegenwoordigers, gekozen uit 36 ​​verschillende lidstaten, in functie. De stemmen in lidstaten in drie categorieën, namelijk staten met een grote bekendheid of betekenis in het luchtvervoer, geven aan dat de hoogste bijdrage wordt geleverd in de levering van voorzieningen aan de luchtvaart, en staten waarvan de insluiting de belangrijke geografische delen van de wereld garandeert, deel van de raad. Als bestuursorgaan levert de raad de vergadering jaarverslagen, voert zij richtlijnen uit van de vergadering en treedt zij op als scheidsrechter tussen de lidstaten, naast andere taken.

Het hoofd van het secretariaat is de secretaris-generaal en is verdeeld in vijf categorieën: het luchtvaartnavigatiebureau, het technische samenwerkingsbureau, het luchtvervoersbureau, het juridisch bureau en het bureau voor beheer en diensten. Andere organisaties die betrokken zijn bij ICAO zijn de World Meteorological Organization en The World Health Organization. Verschillende niet-gouvernementele organisaties nemen ook deel aan de werkzaamheden van ICAO, waaronder de Airports Council International, International Coordinating Council van Aerospace Industries Association en de International Federation of Air Traffic Controllers Association.