Wat is een Habitus?

Habitus is een systeem van een gepersonifieerd personage en tendensen dat bepaalt hoe een individu de sociale wereld om zich heen identificeert en erop reageert. Habitus is een fysieke belichaming van het culturele kapitaal voor al onze diep ingebedde karakters, vaardigheden en gewoonten die een individu bezit vanwege zijn persoonlijke ervaringen. Dit systeem vertegenwoordigt de manier waarop persoonlijke geschiedenis en groepscultuur de geest en het lichaam vormen. Dit concept beschrijft onze huidige persoonlijkheid op basis van onze situatie en de mensen die ons hebben beïnvloed toen we opgroeiden. Habitus bestaat uit onze interesses, gedachten, overtuigingen, begrip van alles om ons heen en smaken. Habitus wordt gecreëerd door socialisatie door middel van onderwijs, familie en cultuur. Volgens Bourdieu heeft dit concept de kans om onze acties te beïnvloeden en ook de sociale wereld te construeren, en verschillende externe factoren kunnen het beïnvloeden.

Oorsprong van Habitus

De term '' habitus '' dateert van duizenden jaren geleden naar het oude Griekenland in de tijd van Aristoteles. Hoewel het concept door Pierre Bourdieu in 1967 werd uitgewerkt tot een veelgebruikte term in de sociologie, werd het geïntroduceerd in het hedendaagse gebruik door Marcel Mauss en Maurice Merleau-Ponty. Bourdieu gebruikte het concept om de sociologische problemen van agency en structuur aan te pakken. Bourdieu zette het concept uiteen tijdens het lenen van ideeën over generatieve en cognitieve schema's van Jean Piaget en de afhankelijkheid van het menselijke geheugen en geschiedenis van Noam Chomsky. Mauss beschreef het concept als de specifieke culturele aspecten die verankerd zijn in onze dagelijkse praktijken van groepen, landen en individuen.

Factoren die van invloed zijn op Habitus

Bourdieu verwijst naar de vier sociale soorten kapitaal die verbonden zijn met habitus en spelen ook een sleutelrol in het structureringsproces van het concept. De soorthoofdsteden zijn sociaal kapitaal, cultureel kapitaal, economisch kapitaal en symbolisch kapitaal. Economisch kapitaal verwijst naar de economische activa die een persoon heeft. Sociaal kapitaal is de kring van vrienden en mensen om je heen, terwijl cultureel kapitaal jouw ervaring, kennis en connecties in het leven is. Symbolisch kapitaal is het prestige, de eer en verschillende erkenningen ten opzichte van een individu.

Hoe beïnvloedt sociaal kapitaal Habitus?

Sociaal kapitaal wordt gedefinieerd als de exacte kring van vrienden die we behouden, de groepen mensen met wie we werken en leven, de zakelijke lidmaatschappen die we hebben en onze sociale netwerken. Bourdieu verdeelt de samenleving waarin we leven in verschillende sferen van acties die hij velden noemt. Binnen de velden speelt de machtsverhouding altijd af bij elke machtsstructuur met betrekking tot een specifiek veld. Of het veld nu wetenschappelijk, religieus, medisch, politiek of academisch is, en elk veld heeft zijn structuur van interne macht. Elk veld heeft zijn gedragscode waaraan elk lid zich moet houden, en dit helpt ons karakter vorm te geven op het werk, op school of thuis.

Hoe beïnvloedt culturele hoofdstad en economische hoofdstad Habitus?

Cultureel kapitaal bestaat uit de maatschappelijke troeven van een individu die hun sociale mobiliteit in de samenleving bevorderen. Deze middelen omvatten een manier van aankleden, onderwijs, stijl van spreken en intellect. Cultureel kapitaal biedt iemand met een hoger voordeel bij het bereiken van een sociale status binnen de samenleving. Dit helpt de habitus van een individu te vormen en ervoor te zorgen dat iemand zich gedraagt ​​als de mensen in hun sociale klasse in de gemeenschap. Onderwijs verandert onze cultuur en scherpt onze geest als het gaat om besluitvorming en hoe we de wereld om ons heen waarnemen. In onze samenleving worden we gedefinieerd door wat we bezitten. Hoe meer geld, eigendommen en bezittingen we hebben, hoe hoger de sociale klasse die we innemen. Onderwijs zou ons kunnen veranderen en het gemakkelijker maken om de sociale ladder te beklimmen en zelfs een aantal activa te verwerven die onze status in de samenleving kunnen veranderen. Culturele en economische activa zijn gerelateerd, en ze vormen ons karakter en persoonlijkheid.

Hoe beïnvloedt Symbolisch kapitaal Habitus?

Symbolische hoofdstad is de herkenning die iemand krijgt nadat hij iets heeft gedaan dat de moeite van het herkennen waard is, bijvoorbeeld een oorlogsheld na het redden van levens terwijl hij zijn land als soldeer dient. Men kan ook worden erkend als een pionier in hun vakgebied of als een onderzoeker na het behalen van hogere onderwijskwalificaties. De eer of erkenning maakt van iemand een rolmodel voor sommige studenten die naar hen opkijken en ze beginnen te emuleren. Het symbolische kapitaal kan anderen in de sociale groep beïnvloeden en beïnvloeden.

Kunnen twee mensen dezelfde gewoonte hebben?

Bourdieu beschouwde de externe en interne werelden als inter-afhankelijke sferen en vanwege de vloeiende aard van habitus kunnen geen twee individuen dezelfde habitus hebben. Bovendien worden we allemaal verschillend opgevoed en hebben we verschillende levenservaringen tijdens het opgroeien, dus het hebben van dezelfde gepersonifieerde karakters is zelfs voor broers en zussen onmogelijk.

Is Habitus Constant of Dynamic?

Bourdieu stelt dat habitus vloeibaar is en het wordt verbouwd met elke nieuwe ervaring die we doormaken in het leven. Hoewel we jong zijn, is ons personage en onze kijk op de wereld bepaald en diep getroffen door onze ouders en broers en zussen. Ze bepalen onze karakters omdat ze een belangrijke rol spelen in onze opvoeding en als kleuters kopiëren we alles wat onze ouders doen en oefenen we wat we geleerd hebben. Zodra we meerderjarig zijn en naar school gaan, ontmoeten we andere studenten uit verschillende culturen en passen we aan wat we van hen leren. Kinderen beginnen elkaars gedrag te kopiëren en zodra ze zich identificeren met een specifieke groep vrienden, beginnen ze zich te gedragen en gedragen ze zich net als zij. Uiteindelijk komt er groepsdruk op gang, en een kind pakt alle goede en slechte gewoonten op die ze in de volwassenheid vormen. Op een werkplek heeft een persoon een specifieke positie vanwege zijn habitus (prestaties uit het verleden en referenties uit andere verworvenheden). Als het op promoties aankomt, beschouwt de afdeling personeelszaken hun prestaties in het verleden zowel sociaal als cultureel om te bepalen wie wordt gepromoveerd. Elke ervaring verandert onze habitus en dit bepaalt onze positie in de samenleving. Hoe ouder we worden, hoe meer ervaringen we krijgen die ons karakter vormen en het mogelijk maken dat we perfect passen in elke stap van het leven. Van de vier sociale soorten van het kapitaal is economisch kapitaal de basis die andere vormen van sociaal kapitaal bestendigt en faciliteert. Zodra het symbolische, sociale, culturele en economische kapitaal is verzameld, kunnen deze worden doorgegeven aan toekomstige generaties.