Wat is de Chemical Weapons Convention?

De CWC (Chemical Weapons Convention) is een wapencontrolereglement dat het opslaan, gebruiken en produceren van chemische wapens verbiedt. De overeenkomst wordt beheerd door een intergouvernementele organisatie die bekend staat als de OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) in Den Haag. Het maakt beperkte productie van chemische wapens mogelijk voor beschermende, farmaceutische, medische of onderzoeksdoeleinden. De cruciale verplichting van de lidstaten is om zich aan het verbod te houden en al hun chemische wapens te vernietigen. OPCW houdt toezicht op de vernietiging van chemische wapens.

Wanneer heeft het verdrag effect gehad?

De intergouvernementele afweging van het verbod op biologische en chemische wapens begon in 1968 met het achttien-staten ontwapeningscomité dat later de CD (Conferentie over ontwapening) werd genoemd in 1984. De CD legde zijn jaarverslagen voor aan de algemene vergadering van de VN die de voorwaarden bevatte van de chemische wapensconventie op 3 september 1992. De algemene vergadering van de VN keurde het op 30 november 1992 goed. De secretaris-generaal opende het voor handtekeningen van 13 januari 1993 tot 29 april 1997.

De eerste 165 lidstaten ondertekenden het voordat het van kracht werd, waardoor ze meer tijd hadden om het goed te keuren alvorens binnenlandse goedkeuring te verkrijgen. De CWC is in 1997 van kracht geworden. Na de inwerkingtreding van het verdrag is het verdrag gesloten en konden toetreders alleen via toetreding toetreden. Tegen april 2016 waren ongeveer honderdnegentig staten partij bij de overeenkomst, die ongeveer 98% van de wereldbevolking vertegenwoordigde.

De niet-ondertekenende staten

Israël heeft het ondertekend, maar zij hebben het verdrag nog niet goedgekeurd. Zuid-Soedan, Noord-Korea en Egypte zijn niet toegetreden noch hebben de overeenkomst ondertekend. Sinds hij in 2012 waarnemer van de Verenigde Naties is geworden, heeft de Palestijnse staat het verdrag nog niet ondertekend, hoewel ze wel in aanmerking komen om toe te treden. Hoewel Taiwan geen lidstaat is, voldoet het aan de CWC.

Wat zijn de functies van de conventie?

De conventie verbiedt de productie en het gebruik van alle verschillende soorten chemische wapens. Het eist dat de lidstaten al hun productiefaciliteiten voor chemische wapens vernietigen of ze omzetten in andere functies. Het verdrag bepaalt dat alle chemische wapens binnen of buiten de grenzen van het land moeten worden vernietigd. Het inspecteert het regime van chemische producties die kunnen worden omgezet in wapens.

Wat zijn de gereguleerde stoffen?

Het CWC onderscheidde alle gereguleerde stoffen die kunnen worden gebruikt om wapens te produceren of om als wapens in drie klassen te worden gebruikt. Alle klassen zijn verdeeld in twee delen, waarbij sectie '' A '' degene is die direct als wapens kunnen worden gebruikt. Sectie '' B '' omvat alle die kunnen worden gebruikt om wapens te produceren.

Schema 1 - De chemicaliën van klasse 1 hebben een paar of geen gebruik buiten de productie van chemische wapens. Ze kunnen worden gebruikt of vervaardigd om farmaceutische, medische, onderzoeks- of bewapeningsredenen, maar OPCW moet de productie van deze stoffen volgen bij fabrieken die jaarlijks meer dan 0, 22 pond produceren. Naties zijn beperkt tot meer dan één ton van deze verbindingen.

Schema 2 - De chemicaliën van klasse 2 hebben kleine legale toepassingen. Daarom moeten de fabrikanten worden aangegeven en zijn er beperkingen voor de uitvoer van deze chemicaliën naar niet-CWC-partijen.

Schema 3 - anders dan wapenproductie, deze verbindingen hebben een grootschalig gebruik. Daarom moeten alle bedrijven die meer dan dertig ton van deze verbindingen per jaar produceren, worden aangegeven en vervolgens worden geïnspecteerd. Er zijn strikte beperkingen voor het exporteren van deze klasse chemicaliën naar niet-leden.