Waar is het hoofdkantoor van de FAO gelegen?

Wat is FAO?

FAO is een afkorting voor de Voedsel- en Landbouworganisatie. Deze organisatie is een toegewijd agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor het leiden van de internationale inspanningen om honger te vervreemden, zowel in de zich ontwikkelende als in de reeds ontwikkelde landen.

De Voedsel- en Landbouworganisatie speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van honger in zowel de eerste wereld als derde wereldlanden, aangezien geen enkel land superieur is volgens de organisatie. Daarom biedt de FAO een neutraal platform waarbij alle landen elkaar als gelijken ontmoeten. Het onderhandelt ook over debatten en argumentenbeleid.

Bovendien fungeert de FAO als een bron van kennis; deze organisatie is verantwoordelijk voor het verstrekken van essentiële informatie aan de ontwikkelingslanden met betrekking tot de verbetering van landbouwpraktijken, visserij en bosbouwpraktijken.

FAO werkt volgens het Latijnse motto, dat zegt: "laat er brood zijn". Door dit motto zorgt de Voedsel- en Landbouworganisatie ervoor dat er voor alle lidstaten behoorlijke voeding en voedselzekerheid is.

Hoofdkantoor van de FAO

De voedsel- en landbouworganisatie werd in 1945 in Quebec City in Canada opgericht. Aanvankelijk was het hoofdkantoor van deze organisatie gevestigd in Washington DC in de Verenigde Staten tot 1951, toen deze hoofdkwartieren werden overgebracht naar Rome in Italië. Deze hoofdkwartieren bevinden zich in de vroegere zetel van het departement van het Italiaanse Oost-Afrika, een kolonie van de Italianen gelegen in de Hoorn van Afrika.

Leden van de FAO

De Voedsel- en Landbouworganisatie bestaat uit 197 lidstaten en andere geassocieerde leden zoals de Tokelau en de Faeröer. Een ander vitaal lid van deze organisatie is de Europese Unie, een economische en politieke unie bestaande uit 28 lidstaten die in Europa zijn gevestigd. Dit bureau is zeer transparant en de lidstaten beheersen al hun activiteiten. De landen komen na elke twee jaar bijeen om een ​​evaluatie van het werk te krijgen en een budget te tekenen voor de komende twee jaar.

De lidstaten financieren grotendeels de voedsel- en landbouworganisatie via de donaties die op de FAO-conferentie zijn vastgesteld. Deze organisatie is in staat om haar taken te vervullen via deze bijdragen. Volgens de begroting 2016-2017 bedroeg het totale budget van de FAO 2, 6 miljard USD. De donaties die worden verstrekt door de lidstaten en andere liefdadigheidsorganisaties worden gebruikt om mechanische en noodhulp aan de lidstaten te bieden.

Ontwikkeling van de FAO

Sinds haar oprichting heeft de FAO geprobeerd haar invloed in het Verenigde Naties-systeem te verwezenlijken door zich primair te richten op ondersteuning van voeding en landbouw aan de lidstaten door technische ondersteuning te bieden die nodig is om de landbouwproductie, visserij en bosbouw te stimuleren.

De Voedsel- en Landbouworganisatie heeft zich ontwikkeld sinds de oprichting in 1945 en heeft haar doelstellingen en doelstellingen in de loop der jaren dus verder uitgebreid. In haar doel om honger in de wereld te beheersen en te bestrijden, heeft de organisatie verschillende hoofdbezorgdheden gecreëerd, zoals het verminderen van armoede op het platteland, hulp bij het verbeteren van de flexibiliteit van de respons van districten en paraatheid bij natuurrampen, en het helpen bevorderen van bosbouw, landbouw en visserij.