Porcupine Facts - Animals of the World

Stekelvarkens behoren tot de orde van Rodentia en zijn gemakkelijk te herkennen aan hun met ganzen beplante lichamen. De kleine zoogdieren zijn gegroepeerd in twee families, Erethizontidae (stekelvarkens van de nieuwe wereld) en Hystricidae (oude stekelvarkens). Stekelvarkens in de oude en de nieuwe wereld verschillen in hun bereik en gewoonten, voedingspatroon, grootte en uiterlijk en gedrag. De dieren staan ​​bekend om hun scherpe en giftige stekels. Sommige stekelvarkens hebben naar achteren gerichte weerhaken die het moeilijk maken voor een roofdier om te verjagen als hij wordt aangevallen. De naar achteren gerichte weerhaken zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van de injectienaald. Ondanks hun beschermende pieken worden stekelvarkens door veel dieren bejaagd, zoals grote gehoornde uilen, bobcats, bergleeuwen, wolven en coyotes. In sommige Afrikaanse, Arabische en Europese culturen wordt het stekelvarken bejaagd als een bron van voedsel. In agrarische gebieden worden stekelvarkens opgejaagd omdat hun foerageergedrag leidt tot de vernietiging van gewassen. Stekelvarkens worden gevonden in relatief hoge populaties en zijn geclassificeerd als een minst zorgwekkende soort.

4. Fysieke beschrijving

De grootte en het uiterlijk van nieuwe en oude stekelvarkens varieert aanzienlijk. Stekelvarkens van de nieuwe wereld zijn stevig, klein en hebben relatief kortere stekels op de rug die worden afgewisseld met lange zachte haren. Ze hebben een lichaamslengte van ongeveer 12 centimeter en sommige grotere stekelvarkens bereiken 34 centimeter. Vanwege hun boomklimmen hebben stekelvarkens van de nieuwe wereld lange grijpstaarten. Stekelvarkens van de nieuwe wereld hebben vier spenen, in tegenstelling tot de zes stekelvarkens van de oude wereld. Oude stekelvarkens zijn groter en zwaar gebouwd. Hun lichaamslengte varieert tussen 11-19 inches en hun gewicht varieert tussen 3.3-5lbs. Grotere personen kunnen een lengte van 33 inch bereiken en kunnen 29-59 pond wegen. De stekels van oude stekelvarkens zijn langer en bestaan ​​in clusters afgewisseld met kortere pennen.

3. Habitat en bereik

Oude stekelvarkens worden gevonden in Zuid-Europa, de meeste delen van Afrika, en West- en Zuid-Azië. Stekelvarkens van de nieuwe wereld zijn te vinden in Zuid- en Noord-Amerika, met name in beboste en beboste gebieden. Stekelvarkens zijn aangepast aan een verscheidenheid aan habitats, waaronder tropische en gematigde streken. Ze kunnen bossen, graslanden, woestijnen, rotsachtige ontsluitingen en rotsspleten bezetten.

2. Dieet

De stekelvarkens van de nieuwe wereld zijn boom en voedergewassen binnen bomen. Sommige van de nieuwe wereldsoorten leven voornamelijk in bomen terwijl sommige hun nesten op de grond bouwen. Foerageren voor nieuwe wereld soorten kan gedurende de dag of nacht plaatsvinden. Stekelvarkens van de oude wereld zijn grondbewonende landdieren. Ze zijn 's nachts en vertonen activiteit van zonsopgang tot zonsondergang. Stekelvarkens voeden zich met bladeren, kruiden, wortels, twijgen, bollen, fruit, blaft, zaden, noten en grassen. Stekelvarkens van de nieuwe wereld voeden zich ook met insecten, coniferen en kleine reptielen.

1. Gedrag

Stekelvarkens zijn meestal nachtdieren en bewegen in kleine groepen of in eenzame. Ondanks hun slechte zicht hebben stekelvarkens een sterk ontwikkeld reukvermogen en gehoor. Ze bevriezen wanneer ze worden benaderd door roofdieren en vertonen soms agressief gedrag, zoals achteruit of zijwaarts rennen naar de aanvaller om hun spikes te implanteren. Soms laat het stekelvarken zijn pieken vrij door te schudden, waardoor de losse staarten eraf vallen. Stekelvarkens zijn vocaal en zullen grommen als ze worden aangevallen om roofdieren af ​​te schrikken. Ze kunnen ook in hun hol gaan voordat ze eerst hun spikes open laten staan ​​om te voorkomen dat het roofdier ze aanvalt. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, kunnen stekelvarkens hun spikes niet schieten, maar ze zijn giftig.