Ferruginous Hawk: Animals of North America

Fysieke beschrijving

De ijzerhoudende havik heeft een witte kop, gevederde poten en gestrekte, listige bruine schouders en rug. Van zijn onderzijde is bekend dat hij verspreide strepen heeft en hij heeft grijsbruine vleugels. De staart van de ijzerhoudende havik is wit met een mooie roestbruine was. Vrouwelijke ijzerhoudende haviken zijn over het algemeen iets groter dan mannetjes, hoewel er een lichte overlap is tussen grote mannetjes en kleine vrouwtjes in het meetbereik. De lengte van een gemiddelde volwassen ijzerhaas is ongeveer 1, 7 tot 2, 3 voet (51 tot 69 centimeter) en ze hebben een gemiddelde spanwijdte van tussen 4 en 5 voet (122 en 152 centimeter). Het gewicht van een ijzerhoudende havik varieert tussen ongeveer 2, 2 en 5 pond (977 en 2, 267 gram).

Dieet

Het is bekend dat de ijzerhoudende havik jaagt op middelgrote zoogdieren. Dit gebeurt meestal op open locaties met schaarse vegetatie, zoals badlands, prairies en vlaktes. Ze jagen vooral op eekhoorns, jaknuppels, prairiehonden en het aantal andere, kleinere dieren, met name knaagdieren. Door hun brede kloof hebben deze vogels het vermogen om veel grotere zoogdieren te slikken in vergelijking met andere roofvogels van vergelijkbare grootte. Het is bekend dat de ijzerhoudende havik neerstrijkt in verhoogde gebieden of over zoogdierholen gaat tijdens het jagen. Het meest interessante is dat ze de jachtpatronen van roodstaart haviken in de gaten houden om de populaties van zoogdieren te ontdekken.

Habitat en bereik

Als een strikt Noord-Amerikaanse soort, wordt de ijzerhoudende havik meestal gevonden in het zuidwesten van Canada, de westelijke Verenigde Staten en het noorden van Mexico. Deze haviken staan ​​er om bekend dat ze in open land leven, inclusief steppe-woestijnen, droge prairies en met grassen bedekte gebieden, waar ze de grote populaties van kleine zoogdieren die in hun korte vegetatie leven, bevolken. Het is ook gebruikelijk dat de ijzerhoudende havik te vinden is op bebouwde akkers zoals geploegde velden. Hoewel het een trekvogel is, reist het alleen over korte afstanden tussen zijn overwinterings- en broedgebieden. De reizen zijn beperkt tussen Canada, Mexico en de VS.

Gedrag

De vlucht van de ijzerhoudende havik is actief en wordt gekenmerkt door langzame vleugelslagen, zoals die van een kleine arend. Het zweeft met zijn vleugels iets omhoog gehouden, hoewel de vleugeltips bijna plat blijven. Tijdens het jagen kan de vogel in de wind draaien en op zijn plaats zweven of vliegeren. IJzerhoudende haviken zijn ook gezien jagen op de grond. De ijzerhoudende havik gebruikt ook zweven en weinig varen over de grond om zijn jachtdoeleinden te vergemakkelijken. De vogel is territoriaal en heeft conflicten met verschillende andere grote soorten roofvogels, zoals de uilen met korte oren, de grote gehoornde uilen, kiekendieven, raven, eksters en steenarenden. Deze roofvogels zullen het opnemen over territoria, voedsel en verdediging van hun nesten.

weergave

De legperiode van de ijzerhoudende havik varieert met weer, breedtegraad en voedselvoorziening. In de Canadese delen van het vogelgebied legt het zijn eieren van eind april tot eind juni, terwijl het dit doet van midden maart tot midden mei verder zuidwaarts. Zowel mannelijke als vrouwelijke ijzerhaaien nemen deel aan de incubatie van de eieren, die ongeveer 32 dagen duurt. Vrouwtjes leggen tussen de 3 en 5 eieren en als de eieren uitkomen, moeten de ouders minstens een week op de jonge kuikens blijven zitten om ervoor te zorgen dat ze 's nachts niet te koud worden, of te heet in de midden van de dag. De jongen vliegen ongeveer 5 tot 6 weken na de geboorte en bereiken in twee jaar tijd de geslachtsrijpheid.