Acute leverfalen Feiten: Ziekten van de wereld

Omschrijving

Acuut leverfalen is het gevorderde stadium als gevolg van andere levercomplicaties, meestal extern gemanifesteerd in geelzucht, en intern gekenmerkt door hepatische encefalopathie en falen van eiwitsynthese. Er zijn enkele problemen met de exacte definitie ervan, omdat de verschillende symptomen zich voordoen met aanzienlijke verschillen tussen de patiënten, wat een belangrijk obstakel blijft voor een juiste diagnose. Kwantitatief wordt een situatie gekenmerkt door disfunctie van 80-90% levercellen beschouwd als een geval van Acute leverfalen (ALF).

Diagnose en symptomen

De diagnose van ALF wordt bepaald door het onderzoeken van de casusgeschiedenissen van patiënten om gevallen van veranderingen in hun hersenen, coagulopathie, snel optreden en of de specifieke patiënten een voorgeschiedenis van levercomplicaties hadden, te controleren. De belangrijkste symptomen van ALF zijn hepatische encefalopathie, die zelf kan leiden tot hersenoedeem, dat op zijn beurt een belangrijke doodsoorzaak in de wereld is. Hepatische encefalopathie is een situatie die wordt gekenmerkt door verhoogde toxine-afzettingen, zoals ammoniak en serotonine, in de hersenen. Het remt de neurotransmissie en de ontvangst, interfereert in de bloedstroom en kan leiden tot ernstige complicaties van het hart. Hepatische encefalopathie is ook moeilijk om zelf te diagnosticeren. Over het algemeen proberen artsen verhoogde intracraniale druk te vinden om dit te bevestigen, maar het is geen volledig betrouwbare indicator. Een ander prominent symptoom van ALF is coagulopathie. De lever speelt een centrale rol bij het in stand houden van het niveau van stolsels in het lichaam, en een typisch geval van coagulopathie wordt aangetoond bij een patiënt met regelmatig optredende bloedplaatjesdisfunctie. 50% van de ALF-patiënten meldt ook nierfalen in de nieren. Over het algemeen melden ALF-patiënten verhoogde infecties in verschillende delen van het lichaam, wat logisch is gezien de rol van de lever als een "detox" -orgaan. Omdat de ureum- en bloedsuikerspiegels in het bloed vaak abnormaal zijn door een leverfunctiestoornis, leiden deze soms tot multipele orgaanfalen.

Oorzaken

Overdosis met paracetamol en overmatig alcoholgebruik zijn de belangrijkste oorzaken van ALF. Bij kinderen kunnen gevallen van virulente waterpokken ook ALF veroorzaken. Acuut verhoogde vetzuren in het bloed tijdens vergevorderde stadia van de zwangerschap bij vrouwen kunnen ook leiden tot ALF. Bovendien werd opgemerkt dat de frequentie van het gebruik van aspirine significante correlaties heeft met ALF.

ALF-behandelingen vandaag

Vanwege het ontbreken van de juiste diagnostische voorzieningen werden voorheen de verschillende symptomen afzonderlijk behandeld, met algemene profylactische en medicamenteuze maatregelen voor de lever. Tegenwoordig is de voorkeursbehandeling van behandeling dramatischer en gaat het om een ​​levertransplantatie. Deze procedure is echter erg duur en omdat de bijbehorende complicaties steeds sneller toenemen, is het meestal een race tegen de klok. Niettemin zijn sinds de levertransplantaties als een behandelingskuur eerst geïnnoveerd, de sterftecijfers van ALF gedaald. Eerdere sterftecijfers bedroegen ongeveer 80%, terwijl in gevallen waar patiënten vandaag levertransplantaties ontvangen de overlevingspercentages op korte termijn dramatisch zijn gestegen tot een volledige 65%.